Algemene vergadering

Per schoolraad zetelen 2 afgevaardigden in de algemene vergadering.

  • 1 afgevaardigde uit de geleding ouders en gecoöpteerde leden van de schoolraad
  • 1 afgevaardigde uit de geleding personeelsleden van de schoolraad.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

De bevoegdheid van de algemene vergadering ligt op het vlak van het bekrachtigen van de begroting, de jaarrekening en de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur.