Centrale diensten

“De medewerkers van de scholengroep hebben zich gespecialiseerd in de regelgeving en staan de secretariaten en directeurs van de scholen bij met raad en daad.
Zij hebben ook nauw contact met de administraties van het departement Onderwijs en Vorming, het GO!, de RVA, de pensioendienst, enz.”

(Bron: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)

managementteam

onthaal- en centrale administratie

communicatie

financiën

onderwijsvernieuwing

ICT

infrastructuur

technische ploegen