Wervingsambt

De drie belangrijkste stappen in een onderwijsloopbaan zijn
de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (voor één schooljaar),
de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (over de schooljaren heen)
en tot slot de vaste benoeming.
Een loopbaan in het onderwijs begint steeds met tijdelijke aanstelling van bepaalde duur.

Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

De procedure om in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur zal vanaf begin mei gepubliceerd worden.

Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

In het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991 wordt de voorrangsregeling vastgelegd die moet gevolgd worden bij tijdelijke aanstellingen in de wervingsambten in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De voorrangsregeling is gebaseerd op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Het gaat om een voorrangsrecht waarop personeelsleden zich kunnen beroepen wanneer ze aan een aantal voorwaarden voldoen en een aanvraag indienen tot het verkrijgen van dat recht.

Meer uitleg over de voorwaarden om het recht op TADD te verwerven vind je in de oproep

De kandidaat verstuurt het ingevulde formulier ten laatste op 14 juni 2024 via een aangetekende brief naar de raad van bestuur van:
GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek.

Meer informatie kan je nalezen in de oproep.

Vaste benoeming

De procedure om te kandideren voor mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming zal vanaf begin november gepubliceerd worden.