Selectie- en bevorderingsambt

Naast wervingsambten zijn er in de onderwijsinstellingen ook een aantal selectie- en bevorderingsambten die ingevuld moeten worden. Het gaat dan over aanstellingen in de ambten van directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur…

Als deze betrekking tijdelijk wordt ingevuld, spreekt men van een waarnemende aanstelling; wordt een betrekking op een bepaald ogenblik vacant, dan kan de betrekking door de raad van bestuur openverklaard worden voor toelating tot de proeftijd, mutatie en nieuwe affectatie. Een aanstelling in het ambt van directeur van een CLB wordt bij mandaat toegewezen.

De aanstelling van een personeelslid in een selectie-of bevorderingsambt is de bevoegdheid van de raad van bestuur van de scholengroep. De selectie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

Om aangesteld te kunnen worden in een selectie-of bevorderingsambt moet een personeelslid wel voldoen aan een aantal decretale voorwaarden (o.a. een opleiding gevolgd hebben die leidt tot een vormingsattest voor het bewuste ambt).

Waarnemende aanstellingen

Directeur & directeur methodeonderwijs 
Adjunct-directeur
Technisch adviseur-coördinator

Toelating tot de proeftijd

Directeur & directeur methodeonderwijs 
Adjunct-directeur
Technisch adviseur-coördinator