Professionalisering

Ondersteuning: team Onderwijsvernieuwing

Vertrekkende vanuit de ambities van het strategisch plan 2030 van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wil GO! scholengroep Rivierenland haar lerenden zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Het team Onderwijsvernieuwing, ondersteunt de scholen in de stappen die zij hierin ondernemen.​

Dit doet het team Onderwijsvernieuwing via:

 • Een vormingsaanbod, bestaande uit
  • een reeks vormingen die inspelen op de prioriteiten van de scholengemeenschappen, opgenomen in de nascholingskalender
  • een jaarlijkse studiedag (River-Wise)
  • aanvangsbegeleiding voor nieuwe leerkrachten binnen onze scholengroep
 • Een vraaggestuurde werking, bestaande uit
  • vormingen en intervisies op maat
  • (on-the-job) coaching van schoolteams en individuele schoolprofessionals
 • Het bouwen en onderhouden van schooloverstijgende netwerken door
  • schooloverstijgende intervisies te organiseren
  • professionele leergemeenschappen op te zetten
  • scholen toe te leiden naar externe experts en netwerken
 • Een uitleendienst, waar leerkrachten educatieve koffers met diverse speldozen en materialen kunnen ontlenen om ‘het computationeel denken’, ‘STEM’ en ‘de digitale tools’ in de scholen een boost te geven.

Daarnaast volgt het team evidence-based vernieuwingen op en zetten ze sterk in op eigen professionalisering.

Voor meer info en concrete afspraken kan men contact opnemen met het team Onderwijsvernieuwing: innovatie@rvl.be