Visie

GO! scholengroep Rivierenland bestaat sinds 2000 en verenigt de GO! scholen en instellingen in de regio’s Klein-Brabant, Vaartland en Rupel.

De groep telt 21 scholen en instellingen, meer dan 35 vestigingen, meer dan 8000 leerlingen en 1500 personeelsleden.

GO! scholengroep Rivierenland wordt bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur.
Daarnaast vormen de twee scholengemeenschappen aparte pedagogische samenwerkingsverbanden.

De scholengroep wordt ondersteund door de mensen van de centrale diensten.

 

 

visie