Schoolraden

Elke school heeft een schoolraad.

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Vanaf 1 september 2015 maken leerlingen deel uit van de schoolraad (verplicht in SO en BuSO OV4). De zetelende leerlingenraad kan deze leerlingen aanduiden en voorziet de procedure hiervoor in het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad. Als de zetelende leerlingenraad geen leerlingen aanduidt of als er geen leerlingenraad is, dan worden de leerlingen in de schoolraad gekozen via verkiezingen.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van twee jaar wordt verkozen. Meer informatie over de schoolraden vindt u op de site van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap!