Sollicitant

Op zoek naar een job in het onderwijs in de regio Klein-Brabant, Vaartland en Rupelstreek? Geef uw gegevens door.

 

Binnen de scholengroep werken ruim 1.500 personeelsleden, verspreid over 21 scholen en meer dan 35 vestigingsplaatsen. De grootste groep zijn leraars.

Het decreet rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 maakt een indeling in: wervingsambten (leraar, administratief medewerker,…) en selectie-en bevorderingsambten (directeur, adjunct-directeur,…).

Een derde groep medewerkers is het onderhoudspersoneel (MVD). Ze zijn volwaardig lid van de schoolteams. In het vakjargon spreken wij van het ‘het meester-vak-en dienstpersoneel’, kortweg MVD. Hun werk levert een belangrijke bijdrage aan de werking van de scholen. Nieuwe vaste benoemingen kunnen in deze personeelscategorie niet worden uitgesproken. De scholengroep kan daarom enkel contractuele personeelsleden aanwerven. Deze contractuele medewerkers worden betaald door de scholengroep.

 

Ontdek hier de troeven van een scholengroep.