Troeven scholengroep

Waarom een scholengroep?

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap:

“Als inrichtende macht beslist elke scholengroep over het regionaal onderwijsaanbod, het personeelsbeleid, de aanwending van de financiĆ«le middelen en het materieel beheer (infrastructuur, gebouwen enz.). Daardoor sluit het gevoerde beleid nauwer aan bij de concrete behoeften van de scholen. Dankzij hun stemrecht in het college van directeurs worden de schooldirecteurs betrokken bij de beslissingen. Zo geven ze samen gestalte aan het onderwijsbeleid van de groep.

Intensieve samenwerking tussen scholen en instellingen in een bepaalde regio maakt hen krachtiger. Ze wisselen kennis en ervaringen uit en delen elkaars infrastructuur. Doordat bepaalde administratieve diensten en werkzaamheden op het niveau van de scholengroep samengebracht zijn, kunnen schooldirecteurs zich meer concentreren op hun belangrijkste opdracht: leerlingen begeleiden en hun schoolteam aansturen.

Door samen te werken kunnen de scholen van een scholengroep hun studieaanbod beter op elkaar afstemmen. Het opleidingsaanbod wordt breder en beter herkenbaar en dat maakt de doorstroming vlotter. Binnen de scholengroep kunnen de basisscholen, middenscholen en athenea de leerlingen beter begeleiden.

Het beleid van een scholengroep bevordert het actualiteitsgehalte en de kwaliteit van het onderwijs, versterkt de onderlinge samenhorigheid en stimuleert het (kostenbesparende) groepsdenken. Initiatieven en beslissingen zijn hierop gebaseerd.”

En wat betekent dit voor jou?

“De medewerkers van de scholengroep hebben zich gespecialiseerd in de regelgeving en staan de secretariaten en directeurs van de scholen bij met raad en daad.
Zij hebben ook nauw contact met de administraties van het departement Onderwijs en Vorming, het GO!, de RVA, de pensioendienst, enz.

De hoofdzetel van de scholengroep is een open huis waar u tijdens uw loopbaan altijd terecht kunt:
– met vragen over uw aanstelling (of niet-aanstelling);
– met vragen over een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) of vaste benoeming;
– bij het opmaken van uw persoonlijk dossier voor vaste benoeming;
– voor bemiddeling bij eventuele conflicten tussen u en uw directeur;
– voor info en/of advies over verlof, loopbaanonderbreking, pensioen, e.d.
– voor opleidingssessies (bv. voor administratief medewerkers die belast zijn met rekenplichtigheid).
– …”