Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert GO! atheneum Boom naar jaarlijkse gewoonte voor haar leerlingen van het vijfde jaar een Challenge Day. Deze dag wordt volledig gesponsord door Lions Club Boom en Umicore.

Doel is om voor elke jongere een schoolomgeving te creëren waar hij of zij zich goed voelt.

Elien Bertels, adjunct-directeur van GO! atheneum Boom: “De Challenge Day heeft als opzet een open, respectvolle en solidaire schoolomgeving te creëren. Hiervoor gaan de leerlingen op een speelse manier heel intensief aan de slag met hun eigen emoties en gedrag, en die van hun medeleerlingen. In de workshop worden ze uitgedaagd om elkaar echt te leren kennen en worden ze ondersteund om in te zetten op betrokkenheid voor elkaar en verbinding met elkaar.
We hopen onze leerlingen op deze manier te helpen bij het verwerven van een positief zelfbeeld en sociale isolatie tegen te gaan.”

De Challenge Day gaat door op het schooldomein. “Samen met de organisatie Challenge Day en ons schoolpersoneel creëren we zo een vertrouwde en veilige omgeving”, vertelt Elien Bertels verder.

“Op onze school staan o.a. respect en betrokkenheid centraal. We vinden het daarin heel belangrijk dat iedere leerling zich goed kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn én daarin gesteund en geholpen wordt door zijn medeleerlingen en de algemene schoolse omgeving. We hopen tijdens deze dag te werken aan sociale vaardigheden en onze leerlingen de kans geven op zoek te gaan naar zichzelf in een veilige omgeving.”

De Challenge Day gaat door op donderdag 20 oktober van 8.45 uur tot 15.30 uur. Tijdens de workshop worden de leerling via activiteiten uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan. Gaandeweg wisselen ze ervaringen en ideeën met elkaar uit. Na afloop van de Challenge Day voorziet de school ook een klasmoment om het verloop van de dag te bespreken.

Er zullen 130 leerlingen en 30 begeleidende leerkrachten deelnemen aan de Challenge Day. De school vindt het belangrijk dat ook de leerkrachten deel uitmaken van het proces. Dit bevordert de vertrouwensband met de leerlingen. 

Alles wordt volledig gesponsord door Lions Club Boom en Umicore, waardoor de Challenge Day volledig gratis kan worden aangeboden aan alle leerlingen.