De sensibilisering en preventie op het vlak van cybercrime staat voor GO! scholengroep Rivierenland, de scholengroep met 21 scholen in het basis- en secundair onderwijs in de regio’s Klein-Brabant, Rupel en Vaartland, sterk in de belangstelling.
Een gratis online toelichting voor ouders en leerkrachten gaf hierbij het startschot.

Op 19 september 2023 bood GO! scholengroep Rivierenland aan haar ouders en leerkrachten een gratis online toelichting in het kader van cybercrimepreventie aan. Deze sessie werd gegeven door een expert ter zake, Mathieu Verschraege van Mediavista.

Mathieu Verschraege, voormalig cybercrime- en zedenrechercheur bij de recherche en lokale computer crime, oud-leraar aan het secundair en hoger onderwijs en coördinator Digitaal Leren bij GO! CVO Focus, biedt met Mediavista lezingen en workshops aan in het kader van cybercrimepreventie, mediawijsheid en digitale inclusie.

De aanwezige ouders waren zeer enthousiast over de lezing van Mediavista. Aan de hand van reële voorbeelden uit de ervaringen van de expert werden de valkuilen van de digitale omgevingen tot de criminele fenomenen als geldezels, grensoverschrijdende sexting, sextortion en grooming belicht.

Om ouders en leerkrachten de kans te geven om de boeiende lezing nog eens opnieuw te beluisteren, kunnen zij de opname vanaf volgende week rustig raadplegen op het schoolplatform van smartschool. GO! scholengroep Rivierenland zet zo in op het vergroten van de kennis van haar schoolteams en ouders over de online wereld van jongeren en hoe men hen hier veilig mee kan leren omgaan.

De leerkrachten van GO! scholengroep Rivierenland bespreken de digitale competenties en de mediawijsheid ook in de klas en leren ze aan. Kinderen van jongs af aan sensibiliseren en jongeren attent maken voor de online gevaren maken deel uit van een hedendaagse begeleiding van onze schoolgaande jeugd. Zo geven de leerkrachten de nodige inzichten mee om met veel vertrouwen de jongeren aan de slag te laten gaan met alle interessante uitdagingen in hun digitale leven.