“Er is ontzettend veel talent in huis”

Op 10 november 1998 werd Petra Colin leerkracht Duits in het atheneum van Willebroek. Bijna 24 jaar later hangt ze haar jas van adjunct-directeur aan de haak en wordt ze voor de tweede keer directeur van de secundaire school in Willebroek. Vol enthousiasme praat ze over de toekomst van de school, samen met Serkan Bozyigit. Hij stopt als directeur om zich te concentreren op zijn gezondheid.

Serkan, jij was tussen 2005 en 2010 leerling van GO! atheneum Willebroek, in 2016 werd je er leerkracht wiskunde en in 2021 directeur. Vanwaar de beslissing om weg te gaan?

Serkan: “Het gaat niet goed met mijn gezondheid. Sinds begin juli ben ik op de sukkel en onderging ik een medische ingreep. Met het oog op mijn welzijn stelde de dokter voor om enkele maanden van thuis uit te werken, maar dat gaat als directeur van een secundaire school niet. Ik wacht bovendien nog op de resultaten van een aantal medische onderzoeken. Daarom dat ik in augustus een moeilijke beslissing nam en de algemeen directeur van de scholengroep opbelde. Ik zal dit schooljaar voor de hoofdzetel van de scholengroep werken als ‘dienstoverschrijdend coördinator’.

Wat houdt de job van ‘dienstoverschrijdend coördinator’ juist in?

Serkan: “Ik bied hulp en ondersteuning aan de leden van het managementteam, maar dat gaat heel breed en over de verschillende diensten heen. Dat kan letterlijk gaan van ‘een afspraak over het groenonderhoud’ over ‘een organisatie van een nascholing of regio-overleg’ tot ‘een regeling rond energiebesparing’. Ik weet echter niet wat de toekomst brengt. Niet op gezondheidsvlak en dus ook niet op werkvlak.”

Ben je tevreden met Petra als nieuwe directeur?

Serkan: “Heel blij. Ik leerde heel veel van haar. Ik hou oprecht van GO! atheneum Willebroek en ik weet dat Petra met evenveel liefde voor de school werkt. Samen met het topteam van het atheneum gaat ze dat super doen. Ze kent de school bovendien al jaar en dag.”

Petra, je bent inderdaad al sinds 98 een vaste waarde in de school. Je wordt nu voor de tweede keer directeur. Hoe komt dat?

Petra: “Om te beginnen, zit ik nu in een andere fase van mijn leven dan toen ik voor de eerste keer directeur werd. Een school wordt geleid door verschillende mensen met verschillende rollen (directeur, adjunct-directeur, leerkrachten, …) en iedereen in dat team is voor mij even belangrijk. Ik was nog jong en op een bepaald moment paste de rol van adjunct-directeur mij, omwille van verschillende redenen, beter dan de rol van directeur. Ik was graag adjunct-directeur, maar ondertussen is er veel veranderd en ben ik klaar voor de functie van directeur. Bovendien wil ik de school de nodige continuïteit en stabiliteit bieden die ze verdient.”

Komt er een nieuwe adjunct-directeur?

Petra: “Ja, er kan tot en met begin november gesolliciteerd worden. Voor mij is dat belangrijk. Een school leiden is een samenverhaal. Ik zal als directeur de beslissingen moeten nemen, maar ik wil het team betrekken en hen inspraak geven. Ik wil samen school maken.”

Vorig schooljaar werden er heel wat vernieuwingen aangekondigd. Kan je daar iets over vertellen?

Petra: “Begin dit schooljaar herschikten we de campussen. Campus Vaartland werd de campus voor de leerlingen van de dubbele- (TSO) en arbeidsmarktfinaliteit (BSO) en de campus in de Herman Vosstraat werd de campus voor de jongens en meisjes van de doorstroomfinaliteit (ASO). We werken vanaf 1 september dus niet meer per leeftijd, maar per richting. Zo leert iedereen in een omgeving die het best bij zijn of haar opleiding past. De campus in de Herman Vosstraat die voorbereidt op het hoger onderwijs kreeg ook een nieuwe naam, ’t Forum, die volledig aansluit bij de hedendaagse werk- en leermethodes die de leerkrachten op deze campus verder aan het uitwerken zijn en bij de leerlingen stapje per stapje introduceren.”

Leg uit.

Petra: “Het doel is om stapsgewijs en doordacht over te gaan tot enkele innovatieve leerpleinen, aangepast aan de onderwijsvernieuwing, de verschillende vakken en de leerplandoelen van de richtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs. De leerkrachten werkten hiervoor ‘LEVEL-UP’ uit. Onder de naam LEVEL-UP zal het team dit schooljaar nog meer leerlinggericht te werk gaan waarbij de leerlingen, stap per stap en onder begeleiding, meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid krijgen om zich op eigen tempo bepaalde leerinhouden meester te maken. Ook op campus Vaartland wordt dit al in enkele vakken toegepast.”

Zijn er nog plannen voor campus Vaartland?

Petra: “Ja, ook deze campus verdient een boost. We zijn aan het bekijken wat beter kan en wat we naar de toekomst toe moeten aanpassen. Van zodra we hier later in het schooljaar concreter zicht op hebben, plannen we voor deze campus ook een nieuwe naam.

We zijn momenteel ook met onze TAC (Technisch-adviseur coördinator) aan het bekijken welke investeringen we in beide campussen gaan doorvoeren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan moderne meubels voor de nieuwe ruimtes op campus ’t Forum, maar ook aan hedendaagse didactisch middelen voor de leerruimtes op campus Vaartland.”

Er staat dus nog veel op de planning?

Petra: “Ja, en eigenlijk mogen we onze school wat meer op de kaart zetten. Wij hebben ontzettend veel talent in huis, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten, en we moeten hiermee nog veel meer naar buiten komen. Bij deze wil ik alvast heel fier vertellen dat er over de twee campussen heen plannen zijn om opnieuw een musical op te voeren en dat enkele leerlingen van Verzorging en Elektriciteit uit eigen initiatief op 28 oktober een Kids Halloween Event organiseren voor alle kinderen in Willebroek.”