Koen Michiels, leerkracht GO! atheneum Klein-Brabant, neemt deel aan Europees thematisch seminarie ‘Education for sustainable development’ in Denemarken

Slechts 2 Vlamingen geselecteerd door Epos om deel te nemen aan seminarie over ‘sustainable development’,onder wie leerkracht GO! atheneum Klein-Brabant

Van 1 tot en met 4 mei 2023 zal Koen Michiels, leerkracht GO! atheneum Klein-Brabant in Bornem, deelnemen aan het seminarie ‘Education for sustainable development’ in Odense (Denemarken). Dit congres wordt georganiseerd door het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Denemarken.

Erasmus+ heeft milieu en bestrijding van klimaatverandering gekozen als een van de belangrijke prioriteiten van het programma. Milieu en klimaatactie zijn belangrijke prioriteiten voor de EU, nu en in de toekomst. Het is de bedoeling dat duurzaamheid deel gaat uitmaken van het hele spectrum van onderwijs en opleiding, met inbegrip van curricula en beroepsontwikkeling voor leerkrachten.

Koen Michiels is één van de twee Vlamingen die door Epos geselecteerd werden om deel te nemen aan het seminarie.

Als leerkracht techniek in de eerste graad van GO! atheneum Klein-Brabant is hij voortdurend bezig met thema’s als energie, duurzaamheid en de gevolgen voor het klimaat.

In zijn lessen sluiten de eindtermen en competenties aan bij thema’s rond duurzaamheid en energie.

Het seminarie kadert binnen het internationaliseringsbeleid van de school.

Naast de eTwinning projecten en uitwisselingen via Erasmus+ voor de leerlingen wil GO! atheneum Klein-Brabant leerkrachten professionaliseren om het internationaliseringsbeleid van de school verder uit te rollen en te versterken.

Koen Michiels: “Voor GO! atheneum Klein-Brabant staan de deuren naar de buitenwereld open en is internationalisering of ‘leren van en in het buitenland’ een middel om een open en brede kijk op de samenleving te krijgen. We willen de lerenden hiervoor de passende attitudes en vaardigheden helpen te ontwikkelen, zoals respect voor en omgang met diversiteit in de samenleving, andere culturen en vreemde talen. Bovendien krijgen onze lerenden – door te leren in levensechte contexten – extra leerkansen die hun motivatie zullen verhogen.

Hiervoor willen we internationale samenwerkingsprojecten opstarten in verschillende contexten en met scholen uit verschillende landen. Al onze lerenden uit de doorstroom, dubbele of arbeidsmarktgerichte finaliteit komen hiervoor in aanmerking.”

De ambitie van de school is om tijdens de conferentie op zoek te gaan naar een nieuwe partnerschool om een Erasmus+project op te starten rond duurzaamheid.

Het eerste Erasmus+ project “Een betere wereld. Begin(t) bij jezelf!” waarvoor de school samenwerkte met het Montessoricollege uit Nijmegen handelde reeds over duurzame energie en recyclage.