GO! basisschool ‘t Kasteeltje uit Puurs-Sint-Amands werd door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

Dit jaar reikte de VSV 3 briljanten, 133 gouden, 232 zilveren, 702 bronzen en 31 kleutermedailles uit, goed voor 1101 medailles in totaal. Bijna zeven op de tien basisscholen, 2496 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School. (VSV)

GO! basisschool ’t Kasteeltje uit Puurs-Sint-Amands is één van die scholen.
In ruil krijgt de school een gouden medaille om aan de schoolpoort te hangen, een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Tom Cornu, directeur GO! basisschool ’t Kasteeltje: “Als directeur ben ik enorm trots op het team om zoveel aandacht te hebben voor de praktijkgerichte aanpak van de verkeerslessen. Het is van essentieel belang dat wij als school onze kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan met het steeds drukker wordend verkeer. Veiligheid en verantwoord participeren aan het verkeer zijn enorm belangrijk. Deze gouden medaille is een enorme motivatie om verder te gaan in de weg die we zijn ingeslagen.”