De leerlingen van het vierde jaar Organisatie en Logistiek van GO! technisch atheneum Den Biezerd in Niel namen deel aan de ‘Schrijf-ze-vrijdag’ van Amnesty International.

https://www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag

De school in Niel veranderde het project in ‘Typ-ze-vrijdag’, zodat men een aantal leerplandoelen aan het project kon koppelen.

Zo kwamen de leerlingen op vrijdag 3 februari 2023 meer te weten over de organisatie Amnesty International en het begrip mensenrechten.

Nadien kreeg de klas meer informatie over de verschillende verhalen. De leerlingen kozen onder andere voor de zaak van de twee verdwenen zussen in het vluchtelingenkamp van Rafah in Gaza, de femicide in Mexico en de onderdrukking van de Oeigoeren in China. Daarnaast schreven ze voor de vrijlating van een klimaatactivist in Bangladesh, een blogger in Saudi-Arabië en een tegenstander van de Russische inval in Oekraïne.

De leerlingen leerden tijdens de ‘Typ-ze-vrijdag’ het gebruik van de sjablonen in MS Word, de vouwtechnieken van een brief, het correct adresseren van een briefomslag en het juist afdrukken van documenten.

Elke leerling verstuurde één brief en daarnaast werden er ook verzoekschriften gemaild naar de respectievelijke ambassades.