De Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB-Vlaamse Liga) start in samenwerking met Moev, Sport Vlaanderen en Korfbalclub Boomse een project op om korfbal meer te verankeren in de Vlaamse scholen

Doel is om, onder de naam korfbal@school, schoolkinderen kennis te laten maken met korfbal als unieke gemengde schoolsport.

Het schoolteam van GO! basisschool ’t Krekeltje in Boom sluit graag bij het project aan.

Vanaf maart 2023 krijgen de leerlingen van de school initiaties waar alle korfbalvaardigheden aan bod komen.

De lessen gaan door tijdens de uren L.O., sportdagen, middagsportmomenten, …

De sportleerkracht geeft deze lessen.

GO! basisschool ’t Krekeltje in Boom krijgt ook 2 korfbalpalen, 2 ballen en lesfiches tot hun beschikking en gaat jaarlijks bij de Korfbalclub Boomse langs voor een initiatieles.