Op donderdag 5 oktober 2023 organiseert GO! atheneum Boom naar jaarlijkse gewoonte Over De Streep (de vroegere ‘Challenge Day’) voor haar leerlingen van het vijfde jaar.  

Over De Streep is een workshop van één dag vol beweging waarbij leerlingen aan de slag gaan met hun eigen emoties, gedrag en dat van hun medeleerlingen, met als opzet een open, respectvolle en solidaire schoolomgeving te creëren.

Lions Club Boom en Umicore sponsoren deze dag.

Elien Bertels, adjunct-directeur GO! atheneum Boom: “Over De streep is een workshop van één dag vol beweging waarbij leerlingen aan de slag gaan met hun eigen emoties, gedrag en dat van hun medeleerlingen en heeft als opzet een open, respectvolle en solidaire schoolomgeving te creëren. Het is een dag waarin jongeren de kans krijgen om elkaar écht te leren kennen, om te laten zien wie zij zelf zijn en te ontdekken wie de andere deelnemers werkelijk zijn. Samen met de organisatie Over De Streep creëert onze school een vertrouwde en veilige omgeving. We hopen onze leerlingen op deze manier te helpen bij het verwerven van een positief zelfbeeld en in te zetten op de solidariteit onder leerlingen en leerkrachten. De voorbije jaren was de impact voelbaar tot lang na de dag zelf.”

Tijdens de workshop worden de leerlingen via activiteiten uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan. Gaandeweg wisselen ze ervaringen en ideeën met elkaar uit. Na afloop van Over De Streep voorziet de school ook een klasmoment om het verloop van de dag te bespreken. Over De Streep is bovendien het startschot van een vervolgtraject ‘veerkracht’ waarbij de school met de vijfdejaars werkt aan verschillende thema’s zoals zelfbeeld, emoties en sociale vaardigheden via trainingen gegeven door psychologen van Psychologenpraktijk Kriekelaar Boom en Kontich. Zo houdt het schoolteam de kracht die Over De Streep teweegbrengt levendig en zorgt het voor de noodzakelijke nazorg na deze kick-off.

“Op onze school staan respect en betrokkenheid centraal”, gaat Elien verder. “We vinden het heel belangrijk dat iedere leerling zich goed kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn; en daarin gesteund en geholpen wordt door zijn medeleerlingen en de algemene schoolse omgeving. Jongeren hebben het vandaag de dag immers niet gemakkelijk. We hopen tijdens deze dag te werken aan sociale vaardigheden en onze leerlingen de kans te geven op zoek te gaan naar zichzelf in een veilige omgeving.”

Over De Streep gaat door in GO! atheneum Boom op donderdag 5 oktober van 8 uur tot 16 uur.

120 leerlingen en 25 begeleidende leerkrachten nemen deel aan Over De Streep.

GO! atheneum Boom vindt het belangrijk dat ook de leerkrachten deel uitmaken van het proces. Dit bevordert de vertrouwensband met de leerlingen. 

GO! atheneum Boom organiseert al heel wat jaren Over De Streep. Deze dag is voor de leerlingen gratis dankzij de steun van de Lions Club Boom en Umicore.