Op dinsdag 8 november 2022 organiseert GO! TA Den Biezerd een projectdag met de naam Safety First waarop de leerlingen in Niel meer leren over veiligheid en gezondheid.

“Doorheen het schooljaar werkt het schoolteam van GO! technisch atheneum Den Biezerd in Niel een 5-tal projectdagen uit die telkens gekoppeld zijn aan een aantal sleutelcompetenties”, vertelt Marjan Huybrechts, pedagogisch coördinator bij GO! TA Den Biezerd. “Op 8 november werkt de school rond de sleutelcompetentie ‘gezondheid’”.

Tijdens de projectdag staat alles in het teken van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Elke klas krijgt EHBO-lessen en de leerkrachten organiseren workshops in verband met veiligheid op maat van elke richting. Zo krijgen de leerlingen van Haarzorg meer uitleg over het veilig gebruik van bepaalde haar- en schoonheidsproducten.

Daarnaast zijn er nog diverse workshops naar gelang de verschillende richtingen. Voor sommige klassen staat er een gezonde wandeling met ademhalingsoefeningen op het programma, de leerkrachten Sport geven aan enkele groepen sessies rond ergonomie en de leerlingen van Kantoor krijgen extra informatie over Cyber Security.

De school zorgde ook voor een externe spreker. Zo kunnen enkele klasgroepen luisteren naar een gastspreker van de AA (Anonieme Alcoholisten Vlaanderen) die de jongeren komt waarschuwen voor de gevaren van een te veel aan alcohol.

Alle leerlingen beginnen de dag samen met ochtendgymnastiek en eindigen de projectdag in groep met een cool down.

In de namiddag sluiten ook de leerlingen van de OV4 klassen van GO! SBSO Groenlaar aan bij het project.

Marjan Huybrechts: “De leerkrachten werkten met hart en ziel aan deze ‘Safety First- dag’ met het doel om de leerlingen zoveel mogelijk rond veiligheid te informeren.”